Úvod

Obchodní podmínky

Dodavatel

BUCUR s.r.o.
Na Františku 552
549 01 Nové město nad Metují
OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 15577
IČ:25933043
DIČ: CZ225933043

Výdejní sklad 1: Příkopy 1831, Náchod 547 01, tel.:491 422 516
Výdejní sklad 2: Luční 890/25, Hradec Králové 500 03, tel.: 495 407 181

Zboží

Nabízené zboží má ověřenou kvalitu, doloženou zákonným Prohlášením o shodě.

Dostupnost zboží závisí na technologických podmínkách výrobce a skladových zásobách.

Zobrazená dostupnost je vždy dostupnost kdy bude zboží naskladněno do našeho skladu.

Ilustrační obrázky se mohou lišit s popisem zboží. Vždy je popis nadřazený vyobrazení.

Cena

 • zahrnuje cenu zboží včetně příslušné DPH
 • poplatky za likvidaci odpadu podle příslušných zákonů
 • u zboží označeného symbolem a textem je doprava zdarma (vyjma zboží z expozice)
 • nezahrnuje cenu dodatečných manipulací a vynášky do patrových domů
 • všechny ceny platí pro obchodování na území České Republiky
 • v případě dopravy mimo území České Republiky bude doprava ceněna individuálně

Způsob úhrady zboží

 • v hotovosti dopravci (dobírka) při předání zboží proti potvrzení (max. hodnota do 25.000,- Kč)
 • bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží, variabilní symbol platby je uvedený na potvrzení
 • daňový doklad je přiložený v obalu nebo na něm nalepený
 • při dodání mimo hranice České Republiky nutná uhrada předem na účet

Způsob dodání zboží

 • po obdržení objednávky obdrží zákazník potvrzení o přijetí objednávky s evidenčním číslem
 • při převzetí zboží zákazník provede kontrolu obalu, počtu a sortimentu zboží. V případě podezření na poškození zboží nebo chybnost dodávky, sepíše s dopravcem zápis a dodavatele ihned informuje
 • zboží si zákazník může osobně vyzvednout a uhradit ve výdejních skladech dodavatele    

Reklamační řád 

 • záruční doba je 24měsíců ode dne zakoupení (převzetí) zboží
 • prodloužená záruka je potvrzená v přiloženém záručním listě
 • při uplatnění reklamace v záruční době předloží kupující daňový doklad a záruční list (pokud byl vystaven)
 • vady, které jsou zřejmé již při převzetí zboží musí být reklamovány ihned při převzetí
 • ostatní vady je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění
 • reklamace musí být uplatněna písemně nebo el. poštou
 • reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem s ohledem na technologické možnosti
 • pokud je reklamace vyřešená poskytnutím dodatečné slevy, nelze již výrobek znovu reklamovat
 • řešení reklamací se řídí obecně platnými zákony a předpisy
 • v případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit vzniklé náklady prodávajícímu
 • předmětem reklamace nemůže být běžné opotřebování používáním
 • případné nároky kupujícího na náhradu škody z důvodu vad zboží jsou vyloučeny

Zánik záruky

 • porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek (pokud jsou)
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním v rozporu s návodem k obsluze a technickou dokumentací
 • provedením nekvalifikovaného zásahu nebo poškozením přírodními živly

Předmětem reklamace nemohou být změny na zboží odpovídající běžnému opotřebení, ani změny způsobené atmosférickými ani chemickými vlivy,nesprávným a nepřiměřeným používáním, neodbornou údržbou, nevhodným skladováním nebo úmyslným poškozením.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

1.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Novinky &
akční nabídky

HANÁK Interiérové dveře

HANÁK Interiérové dveře

VŽDY KROK PŘED KONKURENCÍvíce informací

7 vrstvý lak na 1.místě

7 vrstvý lak na 1.místě

Toto u truhláře opravdu nenajdetevíce informací

Kuchyně TREND

Kuchyně TREND

Představujeme vám novou modelovou řadu TREND, ve které se snoubí jak vyhlášená kvalita našeho nábytku tak velmi příjemná cena.více informací

Neodolatelné ceny

Neodolatelné ceny

Výhodná nabídka vystaveného zboží na našich prodejnách – s neodolatelnými cenami a možností okamžitého odběruvíce informací

Interiérový designer

Interiérový designer

Chcete vidět váš interiér dříve než jej objednáte? Využijte služeb našich bytových architektů, kteří vám pomohou vyřešit váš interiér do posledního detailu a v cenové relaci, která je pro vás ideální.více informací

 
FaRENE Mercedes Benz
 

Partneři: ubytování Špindlerův mlýn, Špindlerův Mlýn, chaty a chalupy, zdravotnické potřeby, wellness pobyty pro dva